EMILIA ŚLIMKO

Psycholog, trenerka uważności i rozwoju, trenerka edukacji ekologicznej i globalnej. Uczy praktyki uważności w ujęciu Mindfulness Based Living Course (akredytowanego przez Mindfulness Association UK). W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Zarządzania Możliwościami (Possibility Management), Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), pracy z ciałem oraz podejścia systemowego. Prowadzi sesje indywidualne, warsztaty i szkolenia dla dorosłych i młodzieży. Jest absolwentką m.in. psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu nauczycielskiego Mindfulness w ujęciu MBLC i Kursu Compassion certyfikowanych przez Mindfulness Association, Holistycznej Szkoły Trenerów, podyplomowych studiów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, kursu Integratywnej Systemowej psychoterapii krótkoterminowej, etnologii i antropologii kultury. Prowadzi własną pracownię rozwoju osobistego Imago.Strefa Wzrostu. Ma 10-letnie doświadczenie pracy w sektorze organizacji pozarządowych oraz aktywizmu ekologicznego. Współzałożycielka Fundacji Otwarty Plan, zajmującej się tematyką zrównoważonego miasta, zmian klimatu oraz zanieczyszczeniem powietrza. Od czasów studenckich zafascynowana jest ideą zrównoważonego rozwoju, integrującego potrzeby człowieka oraz ochronę przyrody z rozwojem cywilizacyjnym. U podstaw jej pracy leży przekonanie, że zmiany rzeczywistości społecznej możliwe są dzięki rozwojowi świadomości jednostek oraz wzmacnianiu postawy odpowiedzialności za otaczający świat. Zwolenniczka integralnego podejścia do rozwoju człowieka.