Szkoła Integralnej Ekopsychologii (SIE)

  • Termin December 2, 2020 - 12:00 am
    October 17, 2021 - 12:00 am
  • Rodzaj

Czym jest SIE?

SIE jest pierwszym i jedynym w Polsce kursem integralnej ekopsychologii, czyli podejścia, które łączy działanie na rzecz przyrody i świata z procesem wewnętrznej przemiany na poziomie wiedzy, emocji i świadomości. Naszą troską obejmujemy człowieka wraz z jego otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

Dla kogo jest SIE?

  • dla osób, którym leży na sercu dobro planety i wszystkich istot,
  • dla tych, którzy chcą od życia czegoś więcej, poszukują głębszego sensu, możliwości integralnego rozwoju, odkrywania siebie
  • dla psychologów, terapeutów, trenerów pracujących z ludźmi
  • dla aktywistów szukających głębszej motywacji do własnych działań oraz chcących uniknąć syndromu wypalenia,
  • dla edukatorów, wychowawców, nauczycieli poszukujących inspiracji do własnej pracy. w tym człowieka, w pełniejszym wymiarze i pragnących poszerzyć swój przekaz o elementy związane z naturą,

Jeśli tęsknisz za pięknym, pełnym życiem w głębokim połączeniu z Ziemią, innymi istotami ludzkimi i pozaludzkimi, to SIE jest dla Ciebie!

Jakimi metodami pracujemy w SIE?

Korzystamy z metod aktywnych opartych na osobistym doświadczeniu. Dzielimy się nim w małej grupie (10-15 osób). Unikamy pracy zdalnej i spotkań online. Kładziemy nacisk na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem oraz otaczającą rzeczywistością plus zmysłowe doświadczanie: dotykanie, widzenie, słyszenie, smakowanie i wąchanie. Używamy takich narzędzi jak: psychodrama, gra, ruch, praca z ciałem, medytacja, wizualizacja, interaktywny wykład, praca z tekstem, rozmowa, rytuał, śpiew i taniec. Część zajęć prowadzimy w terenie.

Więcej informacji tutaj