KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

Emilia Ślimko

Trenerka uważności i rozwoju

Trenerka uważności i rozwoju, edukatorka klimatyczna i ekologiczna, Menadżerka Możliwości w tradycji Possibility Management. Uczy praktyki uważności w ujęciu Mindfulness Based Living Course (akredytowanego przez Mindfulness Association UK). W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Possibility Management, komunikacji empatycznej, pracy z ciałem oraz podejścia systemowego.

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dorosłych i młodzieży. Jest absolwentką m.in. studiów magisterskich kierunku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu nauczycielskiego Mindfulness w ujęciu MBLC i Kursu Compassion certyfikowanych przez Mindfulness Association, Holistycznej Szkoły Trenerów, podyplomowych studiów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, kursu Integratywnej Systemowej Psychoterapii Krótkoterminowej, studiów magisterskich kierunku Etnologii i Antropologii Kultury.

Prowadzi własną pracownię rozwoju osobistego Sfera Wzrostu i Możliwości. Ma ponad 10-letnie doświadczenie pracy w sektorze organizacji pozarządowych oraz aktywizmu ekologicznego. Jest współzałożycielką Fundacji Otwarty Plan, zajmującej się tematyką zrównoważonego miasta, zmian klimatu oraz zanieczyszczeniem powietrza. Od czasów studenckich zafascynowana jest ideą zrównoważonego rozwoju, integrującego potrzeby człowieka oraz ochronę przyrody z rozwojem cywilizacyjnym.

U podstaw jej pracy leży przekonanie, że zmiany rzeczywistości społecznej możliwe są dzięki rozwojowi świadomości jednostek oraz wzmacnianiu postawy odpowiedzialności za otaczający świat. Stąd tak ważny jest dla niej rozwój świadomości ekologicznej. Zwolenniczka integralnego podejścia do rozwoju człowieka.