KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

termin: 8-9 luty 2020
forma: warsztaty

WARSZTAT DLA UCZESTNIKÓW I ABSOLWENTÓW HOLISTYCZNEJ SZKOŁY TRENERÓW

Cel strateegiczny

Rozwijanie kompetencji w zakresie asertywności, podnoszenie efektywności w relacjach w oparciu o asertywność.

Cele operacyjne

 1. Porządkowanie i poszerzanie wiedzy na temat asertywności jako postawy, umiejętności oraz narzędzi z nią związanych. Poszerzanie wiedzy na temat związków pomiędzy zadowoleniem z życia, efektywnością biznesową a asertywnością. Poszerzanie wiedzy na temat wartości możliwych do uzyskania dzięki właściwie pojmowanej asertywności.
 2. Rozwijanie umiejętności trwałego pozostawania w postawie asertywnej na poziomie myślenia, komunikacji i zachowań w relacjach, oraz posługiwania się technikami komunikacji asertywnej.
 3. Pogłębianie świadomości korzyści jakie niesie postawa asertywna i konsekwencji pozostawania w postawach uległej biernej i agresywnej we wszystkich obszarach życia.

Zagadnienia merytoryczne

 1. Definicja asertywności, prawa Festerheima, matryca 4 postaw głównych, pojmowanie asertywności przez ludzi w Polsce i co z tego wynika…
 2. Czynniki sprzyjające i utrudniające utrzymywanie postawy asertywnej:
 • przekonania nieasertywne i ich wpływ na życie codzienne, rodzinę i biznes. Kontekst kulturowy i społeczny przekonań Polaków.
 • źródła postaw ( dom rodzina szkoła praca dziedzictwo społeczne i kulturowe, uwarunkowania historyczne, mechanizmy psychologiczne),
 • monolog wewnętrzny a uzewnętrzniane postawy Polaków, czyli czy możemy się nauczyć asertywności przez czytanie książek albo wykłady…
 • praca z przekonaniami – korzyści i konsekwencje pozostawania w postawie asertywnej, uległej biernej i agresywnej,
 • doktryny Klient nasz pan, Kto się nie rozwija ten się zwija, itp. i ich działanie na efektywność osobistą i biznesową,
 • elementy analizy transakcyjnej trójkąt dramatczyny, egogram, stany rodzica, dziecka i dorosłego i gry psychologiczne a występowanie problemów w relacjach.
 1. Narzędzia komunikacji asertywnej:
 • Komunikat ja,
 • Asertywna prośba,
 • Asertywna odmowa,
 • Asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Asertywne wyrażanie zakłopotania,
 • Asertywne wyrażanie krytyki, pochwał, komplementów i przyjmowanie ich, jako sposób zadowolenie z życia zawodowego i osobistego,
 • Modele zawierania kontraktów w relacjach Fuko, Fuo + k,
 • Narzędzia pracy w trudnych relacjach: zamglanie, zdarta płyta, konkretyzacja, zamiana oceny na opinię, 4 stopnie asertywnej odmowy.
 1. Rozpoznawanie postaw u osób pozostających w relacjach poprzez analizę ich komunikacji dla podnoszenia efektywności w relacjach.
 2. Stawianie granic, rodzaje granic, szacunek dla granic innych osób a efektywność i jakość relacji.
 3. Syndrom wypalenia zawodowego , definicja, przyczyny i sposoby zapobiegania i ich związek z brakiem asertywności.
 4. Głębokie pojmowanie asertywności jako sposobu na życie w zgodzie ze sobą innymi i światem, dokonywanie wyborów i budowanie spójności dla lepszego życia.

Spodziewane korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

 • Uwolnienie potencjału dzięki uporządkowaniu wiedzy i zrozumieniu granic pomiędzy postawami nieefektywnymi a asertywnością.
 • Łatwiejsze poruszanie się w relacjach, spokojniejsze zamykanie relacji trudnych dzięki świadomości własnych i czyichś granic.
 • Podniesienie efektywności komunikacji dzięki uzyskaniu narzędzi oraz świadomości o prawach do korzystania z nich.
 • Zmniejszenie stresu i podniesienie pewności siebie w relacjach.

Metodologia

Warsztaty  są prowadzone metodami aktywnymi. Maja one następująca strukturę –  70% czasu szkolenia – doświadczenie – 20% emocje – 10% wiedza. Uwzględniają  prawidłowości procesu grupowego według Lewina i prawidłowości uczenia się ludzi dorosłych według Kolba. Każde zagadnienie wykazane w programie jest realizowane z użyciem cyklu Kolba, a więc zawiera elementy doświadczenie ( ćwiczenie aktywne) , analizę i wnioskowanie z udziałem grupy, wiedzę (mini wykład Trenera), pragmatykę ( ćwiczenie wdrażające w środowisko zawodowe).

Taka struktura warsztatów umożliwia zdobycie umiejętności, efektywne przyswojenie wiedzy oraz ukształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu szkolenia, co jest warunkiem niezbędnym do wdrożenia nowych umiejętności i treści w rzeczywistym środowisku pracy.

Projekt i prowadzenie Bartosz Płazak (rekomendacja trenerska PTP I i II st.)

Termin warsztatu: 8-9 luty 2020

Miejsce warsztatu: Wiadrów 28 59-411 Paszowice, ok. Wrocławia,  u naszej Koleżanki, Absolwentki HST.

Liczba miejsc 18

Inwestycja: 350zł netto.

Zapisy w formularzu kontaktowym na www.hst.edu.pl