O SZKOLE

PROGRAM HST

Poznaj program Holistycznej Szkole Trenerów

Zapraszam
Bartosz Płazak

Dla kogo ?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza klasyczny szablon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje i po prostu zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

Zmiany w Programie

Nowe warsztaty w Holistycznej Szkole Trenerów. Od wiosny 2019 zmieniliśmy program naszej szkoły.  Kierujemy się jeszcze  mocniej w kierunku świadomości prowadzącego, kształtowania postaw trenerskich, zdolności  zauważania procesu uczestnika i procesu grupowego.  Warsztaty  technik outdoor i technik badawczych zastąpiliśmy w zajęciami  z podstaw coachingu oraz uważności. Zmianę tę wprowadziliśmy po analizie informacji  zwrotnych od naszych absolwentów. Główne tezy warsztatów, które zostały z programu usunięte włączyliśmy do zajęć o tematyce związanej z projektowaniem warsztatów i narzędzi trenera. Ufamy, że zmiana ta przyniesie pozytywne rezultaty i spełni oczekiwania osób zapisujących się do naszej szkoły w przyszłości.

Holistyczna Szkoła Trenerów

Cele HST

Holistyczna Szkoła Trenerów realizuje szereg celów w kilku obszarach. Obejmują one rozwijanie kompetencji trenerskich uczestników, rozwój osobisty, poszerzanie świadomości w ujęciu holistycznym, kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie.

  1. Celem udziału uczestnika w Szkole jest uzyskanie, uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat zawodu trenera i prowadzenia grup (narzędzia, teorie, algorytmy projektowania zajęć, role i zadania prowadzącego, modele pracy grupowej, elementy podejścia holistycznego, paradygmatu kwantowego).
  2. Celem udziału w Szkole jest kształtowanie umiejętności projektowania zajęć i pracy (prowadzenia zajęć) z różnymi grupami oraz budowanie indywidualnego stylu trenerskiego przez uczestników.
  3. Celem udziału w szkole jest rozwój osobisty przez doświadczanie siebie poprzez pracę w grupie i dzięki budującej informacji zwrotnej od grupy i trenerów. Udział w projekcie ma na celu poszerzanie świadomości uczestników w ujęciu holistycznym a także budowanie postawy pełnego, świadomego i odpowiedzialnego trenerstwa (odpowiedzialność za oddziaływanie na siebie, ludzi, świat).

.

Co nas wyróżnia ?

  1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca zajęcia i superwizje
  2. Holistyczne podejście uwidocznione w zagadnieniach merytorycznych projektu
  3. Holistyczne podejście uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy
  4. Intensywność pracy w projekcie i czas jego trwania
  5. Zadania domowe łączące poszczególne moduły i wspierające wdrożenie umiejętności w życie
  6. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie

Rezultaty

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc szkołę Szkołę będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębsze rozumieniu swojej roli jako trenera, sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat  umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Trenerzy

Poznaj prowadzących zajęcia w Holistycznej Szkole Trenerów

Udział w projekcie

Osoby zdecydowane na udział  w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype.

Inwestycja

Inwestycja w ten projekt to 4900 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

Film

Galeria