KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

Dla kogo jest Holistyczna Szkoła Trenerów?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza klasyczny szablon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje i  zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

Holistyczna-Szkola-Trenerow-tloD1
Holistyczna-Szkola-Trenerow-logo
Holistyczna-Szkola-Trenerow-tlo2

Cele
Holistyczenj Szkoły Trenerów

Holistyczna Szkoła Trenerów realizuje szereg celów w kilku obszarach. Obejmują one rozwijanie kompetencji trenerskich uczestników, rozwój osobisty, poszerzanie świadomości w ujęciu holistycznym, kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie.

Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy

Celem udziału uczestnika w Szkole jest uzyskanie, uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat zawodu trenera i prowadzenia grup (narzędzia, teorie, algorytmy projektowania zajęć, role i zadania prowadzącego, modele pracy grupowej, elementy podejścia holistycznego, paradygmatu kwantowego).

Kształtowanie umiejętności projektowania zajęć i pracy

Celem udziału w Szkole jest kształtowanie umiejętności projektowania zajęć i pracy (prowadzenia zajęć) z różnymi grupami oraz budowanie indywidualnego stylu trenerskiego przez uczestników.

Rozwój osobisty

Celem udziału w szkole jest rozwój osobisty przez doświadczanie siebie poprzez pracę w grupie i dzięki budującej informacji zwrotnej od grupy i trenerów. Udział w projekcie ma na celu poszerzanie świadomości uczestników w ujęciu holistycznym, a także budowanie postawy pełnego, świadomego i odpowiedzialnego trenerstwa (odpowiedzialność za oddziaływanie na siebie, ludzi, świat).

Holistyczna Szkoła Trenerów
rozwój osobisty i kompetencje prowadzenia
grup i kręgów

0 +
Dni treningów wyjazdowych
0 +
Dni warsztatów stacjonarnych
0 +
Godzin pracy

Co nas wyróżnia ?

  1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca zajęcia i superwizje
  2. Holistyczne podejście uwidocznione w zagadnieniach merytorycznych projektu
  3. Holistyczne podejście uwidocznione w metodologii, której używamy i uczymy
  4. Intensywność pracy w projekcie i czas jego trwania
  5. Zadania domowe łączące poszczególne moduły i wspierające wdrożenie umiejętności w życie
  6. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie.

Gotowość do prowadzenia warsztatów i kręgów
Samodzielność w tworzeniu scenariuszy
Szeroka perspektywa sensu pracy z grupami
Świadomość mocnych stron własnego stylu pracy

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc Szkołę będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębsze rozumienie swojej roli jako trenera, sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego wybierania, tworzenia i realizowania różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w projekcie

Osoby zdecydowane na udział w zajęciach Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype.

Inwestycja w rozwój

W zależności od miasta gdzie odbywa się Szkoła różna jest wycena zajęć. Konkretną informację znajdziesz w programie każdej z edycji z osobna.