• 14
    Zjazdów
  • 2
    Treningi wyjazdowe
  • 330
    Godzin dydaktycznych

Szkoła Trenerów

Holistyczna Szkoła Trenerów to dzielenie się naszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, by podnosić jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie.

Jest odpowiedzią na potrzebę uzyskania szerszego spektrum widzenia człowieka w dzisiejszym świecie. Uważamy, że jest ono potrzebne by osiągać cele, rozwijać się i po prostu być.

Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość przeżycia wielkiej przygody samopoznania. Nie raz słyszeliśmy to w podsumowaniach uczestników zajęć. Chcemy dać ją Wam i przeżyć ją z Wami. Połączymy ogień z wodą, naukę z zabawą, praktykę z refleksją, wizję z realizacją, materię i energię, biznes i duchowość.

Szkoła Trenerów Warszawa, Katowice,  Łódź, Wrocław

Więcej o Nas – Fundacja Rozwiń Skrzydła 

Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o doświadczenia wieloletniego prowadzenia zajęć trenerskich i towarzyszące im refleksje. Jako praktycy wiemy z jak wielką różnorodnością zdarzeń i zadań spotyka się trener. Doświadczamy na co dzień konieczności korzystania z bardzo wielu różnych zasobów i rozwiązań. Postanowiliśmy podzielić się naszą perspektywą zawodu trenera.

Holistyczna Szkoła Trenerów łączy naszą pasję pracy z grupami z podejściem holistycznym. Holistycznie oznacza dla nas całościowo. Holistycznie to konkretnie i ulotnie, namacalnie i duchowo, naukowo i intuicyjnie… Holistycznie przejawia się w tym projekcie na polu merytorycznym i metodologicznym. Holistycznie przygotowujemy uczestników Szkoły do zawodu trenera.

Program szkoły odpowiada uzyskanemu przez nas obrazowi potrzeb osób prowadzących zajęcia grupowe. Obejmuje więc warstwę konkretnych narzędzi, teorii, algorytmów pracy trenera, najlepsze praktyki trenerskie i szerokie spektrum rozwoju osobistego. Przygotowuje do pracy z różnymi środowiskami i do zdobycia rekomendacji trenerskiej.

Uznajemy, że zawód trenera jest związany z odpowiedzialnością, a trener potrzebuje zasobów by realizować swoją misję. Tworząc Holistyczną Szkołę Trenerów unikaliśmy kompromisów. Widać to w zawartości programów modułów, pokazuje to też ich ilość. Ciężka praca na etapie szkoły to korzyść dla uczestników szkoleń naszych absolwentów.

Szkoła Trenerów

Trenerzy

Poznaj prowadzących zajęcia w Holistycznej Szkole Trenerów
Szkoła Trenerów - Program

Zapisy

Skontaktuj się z nami i wypełnij formularz rejestracyjny
Holistyczna Szkoła Trenerów

Harmonogram

Poznaj szczegółowy program Holistycznej Szkoły Trenerów